[ HOME ]
[ PARTNERS | FINNISH PARTNERS | ABSTRAKTI | PROJEKTI | SYMPOSIA | CURRENT ]

IHMISRUUMIIN DYNAAMINEN JA
ADAPTIIVINEN MALLINTAMINEN

DynAMo

Abstrakti

Ragnar Granit instituutin koordinoiman projektin tavoitteena on kehittää entistä tarkempia potilaskohtaisesti sovellettavia sydämen ja aivojen toimintaa kuvaavia matemaattisia malleja, joiden avulla on mahdollista tarkentaa sairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa. Kehitettävät mallit kuvaavat näiden elinten biosähköistä ja sydämen osalta myös biomekaanista toimintaa.
Biosähköisten toimintojen mallintamisella on Ragnar Granit instituutissa jo pitkät perinteet ja sillä on saavutettu menestyksellisiä tuloksia. Esimerkiksi pään epähomogeenisella mallilla osoitimme jo kymmenen vuotta sitten laskennallisesti, että aivosähkötoiminnan sähköinen mittaus, EEG, on tarkempi kuin paljon kalliimpi ja hankalampi magneettinen mittaus, MEG. Samoin matemaattisin laskelmin pystyimme ennustamaan, että sydämen sähköisestä toiminnasta saadaan sähköisen ja magneettisen mittauksen, EKG:n ja MKG:n yhdistelmällä, EMKG:lla niin paljon enemmän informaatiota, että väärin diagnosoitujen potilaiden määrä pienenee jopa puoleen. Tämän tuloksen olemme sittemmin varmentaneet kliinisin tutkimuksin.
DynAMo-projektin tavoitteena on nyt kehittää uuden sukupolven mallinnusmenetelmiä, jotka ovat sekä dynaamisia että adaptiivisia. Dynaaminen malli kuvaa ihmisruumiin toiminnan eri vaiheita, kuten sydämen supistumisen ja lepotilan. Adaptiivisuus tarkoittaa sitä, että mallin ominaisuudet voidaan sovittaa juuri tutkittavan potilaan anatomian mukaisiksi. Vain näin voidaan rakentaa riittävän tarkkoja malleja, joiden avulla pystytään optimoimaan sairauksien diagnosoinnissa käytettäviä kriteerejä. Mitä tarkempi malli meillä on käytettävissämme, sitä tarkemmin pystymme analysoimaan sydämestä ja aivoista mitattuja signaaleja.
DynAMo-projektissa työskentelee varsin laaja kansainvälinen konsortio. Kotimaisina partnereina toimivat HTKK:n elektroniikan laboratorio sekä CSC Tieteellinen laskenta Oy. Kotimaista teollisuutta edustavat Nokia ja Datex. Laaja kansainvälinen yhteistyöryhmä edustaa alan tieteellistä huippuosaamista. Projekti tulee tehokkaasti hyödyntämään Internetiä mannertenvälisessä yhteydenpidossa, ja toisaalta se mahdollistaa tutkimusprojektin tulosten nopean maailmanlaajuisen levityksen.

Top