Bioelektromagnetismist intensiivselt

 

Kas soovite saada kõrgekvaliteedilist stereokaamerat?

Kas soovite saada stereovastuvõtjat?

Või ehk võimsat personaalarvutit?

Nende küsimustega alustas professor Jaako Malmivuo oma intensiivkursust “Bioelektromagnetism” esmaspaeval, 22. aprillil kuuenda korpuse auditooriumis. Kursus kestIS nädala. Professor luges kuus tundi päevas. Raske töö – nii lugejale kui kuulajatele.

Kuulajaid oli üle kolmekümne ülikooliõppe erinevatelt tasemetelt bakalaureusest doktoriõppeni, meie ülikoolist ja Tartu Ülikoolist. Kahjuks ei tulnud kedagi Lätist ega Leedust – teadagi, keegi ei maksa ju ei sõitu ega elamiskulusid. Erialad mehaanikast keemiani, kuhugi keskele (normaaljaotuse järgi maksimumi) jäävad elektroonikat ja biomeditsiinitehnikat õppijad.

Ega kerge tööga olegi võimalik saada ei stereoaparatuuri ega ka võimsaid arvuteid. Kõige suurem paradoks – neid ei olegi vaja saada, need on meil ammu olemas – meie nägemine, kuulmine, aju. Kuidas töötab elektromagnetism bioloogilises keskkonnas rakust südame ja ajuni, just sellest prof Malmivuo rääkiski. Need süsteemid, mis Loodus loonud pika arengu ja räige konkurentsi tingimustes, on täiuslikkuse piiril – võimelised registreerima üht kvanti, ühe molekuli liikumist, teostama 1011 tehet sekundis. Kui ei näe, kui ei kuule või ei saa aru – süüakse ära. Tuleb kuidagi tuttav ette kaasaja ühikonna tingimusteski.

Professor Malmivuolt võib õppida, kuidas loengukursus peab olema ette valmistatud. Täielik tekst kättesaadav enne loenguid internetis. Demonstratsioonmaterjali elektroonne esitlus koos animatsiooni ja videolõikudega. Tohutu maht, mida kaasaegsete materjalide ja uute teadustulemustega pidevalt täiendatakse. Professor on esitanud oma kursust paljudes maades, kaasa arvatud Jaapan ja Austraalia. Ta on IEEE EMBS tunnustatud lektor. Eesti üliõpilastel on see harukordne võimalus.

Suhteid Eestiga on prof Malmivuo alati kõrgelt hinnanud. Vastastikune koostöö ja visiidid said alguse juba üheksakümnendate aastate alguses. Olles biomeditsiinitehnikaga tegeleva Ragnar Granit’i nimelise instituudi eesotsas Tampere Tehnikaülikoolis on ta toetanud Eesti biomeditsiinitehnikat rahvusvahelisel tasandil. Tema initsiatiivil muutus alates 1996 aastast traditsiooniline Põhjamaade biomeditsiinitehnika konverents Põhja- ja Baltimaade konverentsiks. Olles IEEE EMBS Regionaalkonverentside Komitee esimees ja Administratiivkomitee liige, toetas ta aktiivselt IEEE EMBS regionaalkonverentsi staatuse andmist Tallinnas 1999.  aastal toimunud sama seeria konverentsile. Enamus TTÜ Biomeditsiinitehnika keskuse praegustest vanemteaduritest, teaduritest ja kraadiõppuritest on osa õppest läbinud Tampere Tehnikaülikoolis.

Oleme väga tänulikud prof Jaakko Malmivuole suurepärase kursuse eest. Selliseid peaks Tehnikaülikoolis rohkem toimuma.

 

Hiie Hinrikus

Biomeditsiinitehnika keskuse juhataja


INTENSIIVSE LOENGUKURSUSE EEL: Prof  Jaakko Malmivuo oma kuulajate keskel TTÜ peahoone ees.